I vår friluftsbutik hittar du överlevnadsutrustning för att klara ditt äventyr. Tändstål och stormtändare är standardutrustning i vandringsryggsäcken eller militär ryggsäcken. Ett tändstål kan vara skillnaden mellan liv och död om du är ute i naturen. Att kunna göra eld är helt avgörande för att klara sig längre perioder. Så ett tändstål eller en stormtändare bör finnas i allas packning.

Filter